ტრენინგები - გალერეა

აპრილი 2013 (საქართველოს)

მაისი 2013 (საქართველოს)

ივნისი 2013 (პოლონეთის)

სექტემბერი 2013 (საქართველოს)

ოქტომბერი 2013 (საქართველოს)

დეკემბერი 2013 (საქართველოს)

აპრილი 2014 (საქართველოს)

ივნისი 2014 (პოლონეთის)