Baśnie kaukaskie (2010)

Projekt „Kaukaskie Baśnie” realizowany był w okresie sierpień-grudzień 2010 r. W jego ramach powstała strona www.bajki.kaukaz.net, na której znaleźć można przetłumaczone i zaadaptowane tradycyjne baśnie narodów Kaukazu Północnego i Południowego. Poza baśniami, na stronie znaleźć można m.in. słowniczek, wyjaśniający trudniejsze terminy występujące w opowieściach oraz relacje ze spotkań z dziećmi, na których wspólnie czytaliśmy i rysowaliśmy bajki.

Podczas bajkoczytań (w szkołach, przedszkolach oraz w czasie spotkań otwartych), a także w ramach specjalnego konkursu rysunkowego dzieci wykonały ilustracje do baśni, z których najciekawsze opublikowaliśmy na bajkowej stronie.

Przygoda z bajkami nie kończy się w dzieciństwie. Również w dorosłym życiu można czerpać z niesionych przez nie mądrości, żywiołowości i radości. Mimo oficjalnego zakończenia projektu nie kończy się także nasza przygoda z kaukaskimi bajkami. Wszystkie pytania dotyczące projektu i kaukaskich bajek prosimy kierować na adres: bajki@kaukaz.net.

Projekt "Kaukaskie Baśnie" finansowany był ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w 2010 r.Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej