Biblioteka Kaukaska

Z ciekawoci informujemy o projekcie „Biblioteka Kaukaska”, zrealizowanym przez Uniwersytet Papieski Jana Pawa II w Krakowie, ktry ma na celu uatwienie dostpu do najcenniejszych rde historycznych zwizanych z obecnoci Polakw na Kaukazie w XIX wieku. Mamy nadziej, e zaprezentowane utwory zainteresuj szerokie grono odbiorcw i przypomn nieco zapomnian kart z dziejw polskiej historii.

Twrczo polskich zesacw i podrnikw na Kaukazie przybieraa rne formy. Wrd dzie tamtego okresu odnajdziemy, pionierskie prace naukowe, jak i literatur pamitnikarsk bdca doskonaym rdem poznania wczesnego Kaukazu oraz losu licznych polskich zesacw odbywajcych sub wojskowa w carskiej armii.

W stoecznym Tyflisie podtrzymywano polonijne ycie kulturalne, ktrego efektem bya dziaalno nieformalnej polskiej grupy „Poetw Kaukaskich”. Jej przedstawiciele pozostawili liczn i wartociow spucizn poetyck oraz prozatorsk, bogato czerpic z egzotycznego otoczenia. W ramach realizacji projektu wybrano do opracowania utwory o decydujcym znaczeniu dla podjtej tematyki tj.:

  • „Szkice Kaukazu”, Michaa Butowda Andrzejkowicza;
  • „Pamitnik mojej onierki na Kaukazie i niewoli u Szamila od roku 1844 do 1854” Karola Kalinowskiego;
  • „Szkice z Gruzji”, Artura Leista;
  • „Kilka bada geologicznych i dziejowych Kaukazu”, Juliusza hr. Strutyskiego;
  • „Poezje” i „Szkice Kaukazu”, Wadysawa Strzelnickiego oraz
  • „Poezje”, Tadeusza ady Zabockiego.

Utwory poddano digitalizacji a nastpnie konwersji na tekst. Wszystkie dziea s dostpne na stronie projektu: www.kaukaz.edu.pl, w rnych formatach, umoliwiajcych lektur w przegldarce, na komputerze, czytniku ebookw czy tablecie. Wstpy sporzdzili uznani badacze z zakresu historii, etnografii i literatury przybliajc epok, kontekst powstania utworu i jego autora.

Projekt zosta zrealizowany przez UPJP II przy wsppracy Biblioteki Jagielloskiej w Krakowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!