Polityka władz federalnych wobec Czeczenii w latach 1999–2006

Politykę rosyjską wobec Czeczenii po wybuchu drugiej wojny czeczeńskiej można podzielić na dwa dość wyraźne okresy. Pierwszy z nich to lata 1999–2002, kiedy władza w republice znajdowała się w rękach federalnych struktur siłowych, traktujących Czeczenię jak okupowane terytorium. Drugi okres, który rozpoczął się w 2002 r., to czas wdrażania tzw. polityki czeczenizacji, czyli stopniowego przekazywania władzy w republice w ręce lojalnych Czeczenów. Rok 2002 stanowi umowną granicę między tymi dwoma okresami, wtedy bowiem czeczenizacja zaczęła stanowić dominującą linię polityki władz rosyjskich wobec republiki.

Mimo zaznaczonego powyżej podziału na dwa okresy, politykę rosyjską wobec Czeczenii charakteryzuje również kilka niezmiennych elementów. Zostaną one omówione w pierwszej części niniejszego rozdziału.

I. Najważniejsze elementy polityki rosyjskiej wobec Czeczenii

II. Polityka rosyjska wobec Czeczenii w latach 1999-2002

III. Polityka czeczenizacji(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zródła), ale nie kradnij!