Rejon lakijski - Kumuch i okolice


Kumuch - pocztówka z lat pięćdziesiątych


Kumuch dziś... (maj 2005)


Wjazd do Kumucha.


Pomnik postawiony kumuchskiemu kosmonaucie Musie Monarowi


Miejsce ofiarne zbudowane w latach dziewięćdziesiątych


Miejsce związane z legandarną mieszkanką Kumucha, która porwana przez Persów uciekła z niewoli - przez wiele lat wracała pieszo do swojej ojczyzny aby skonać w tym miejscu, u celu swej drogi. Dziś przychodzą tu głównie kobiety prosząc o łaskę urodzenia dziecka, zdrowie itp.


Górska wioska Karasza, okolice Kumucha


(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zródła), ale nie kradnij!

Tłumaczenie z rosyjskiego i nowe teksty na stronie zostały sfinansowane w ramach progamu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolnosci "Przemiany w Regionie - RITA", realizowanego przez "Fundację Edukacja dla Demokracji".