Życie codzienne w wysokkogórskim aule Hajhi


Wysokogórski auł Hajhi w rejonie lakisjkim Dagestanu


Szkoła


Płaskie tarasy (dach domu poniżej) służą mieszkańcom za miejsce do suszenia różnego rodzaju zioł, "traw"


oraz wykonywania prac gospodarskich


Na tarasach suszy się również "kizljak" - "cegiełki" z krowiego łajna. Przy zupełnym braku drewna w tym regionie kizljak stanowi cenne źródło opału.


Laczki? Awarki? :) - Wybierając sie po raz pierwszy samotnie w dagestańskie góry postanowiłyśmy przebrać się "po miejscowemu". Jak się okazało osoby w naszym wieku ten sposób rzadko się ubierają...


Nietrudno o nocleg w wysokogórskimaule, tym bardziej dla obcokrajowca. W wielu dagestańskich domach na gościa czeka specjanie przygotowana izba - często większa i ładniejsza, nie używana na codzień przez mieszkańców.


Opuszczamy dagestański auł jedną ze stromych alejek, którymi można poruszać się jedynie konno lub pieszo.


(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zródła), ale nie kradnij!

Tłumaczenie z rosyjskiego i nowe teksty na stronie zostały sfinansowane w ramach progamu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolnosci "Przemiany w Regionie - RITA", realizowanego przez "Fundację Edukacja dla Demokracji".