Projekty fundacji 2013

Wycieczki konne w Gruzji

Dziki projektowi Kaukaz.net rozwijana jest turystyka konna w Gruzji. O przedsiwziciu i samych konnych wycieczkach:

Projekty 2012 i archiwum

Zarzd fundacji Kaukaz.net od 2013

Iwona Kaliszewska - prezes
Magdalena Lejman - wiceprezes
Magorzata Janaszek - czonek zarzdu

Zarzd fundacji Kaukaz.net (2010 - 2012)
Iwona Kaliszewska - prezes
Karolina Rzemieniuk - czonek zarzdu
Patrycja Przelakiewicz - czonek zarzdu (od 2012 czonkostwo nieaktywne)

Zarzd fundacji Kaukaz.net (2006 - 2010)
Maciej Falkowski - preses
Iwona Kaliszewska - wiceprezes
Karolina Rzemieniuk - czonek zarzdu
Patrycja Przelakiewicz - czonek zarzdu

Cele fundacji

a) zdobywanie i upowszechnianie wiedzy o Kaukazie Pnocnym i Poudniowym w Polsce;
b) wzajemne poznawanie si przez spoeczestwo polskie i spoeczestwa kaukaskie i nawizywanie midzy nimi trwaych wizi;
c) upowszechnianie i ochrona wartoci demokratycznych, wolnoci obywatelskich i praw czowieka;
d) nauka jzykw obcych;
e) udzielanie pomocy studentom z Kaukazu uczcym si w Polsce.

Fundacja bdzie realizowaa swe cele poprzez:
a) organizowanie imprez kulturalnych: wystaw, koncertw, projekcji slajdw, filmw, spotka ze znanymi osobami, majcych przybliy spoeczestwu polskiemu Kaukaz, jego histori, kultur, wspczesne problemy;
b) organizowanie wyjazdw poznawczych na Kaukaz;
c) zapraszanie do Polski przedstawicieli wiata nauki, kultury, dziaaczy spoecznych z Kaukazu oraz studentw i czonkw organizacji pozarzdowych;
d) prowadzenie strony internetowej www.kaukaz.net, powiconej Kaukazowi;
e) wydawanie ksiek, albumw, folderw o Kaukazie;
f) organizowanie i udzia w konferencjach naukowych powiconych problemom Kaukazu;
g) nawizywanie kontaktw z instytucjami naukowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarzdowymi z Polski i zagranicy zajmujcymi si problematyk kaukask.

Kontakt

Iwona Kaliszewska 691 945 797, iwona@kaukaz.net
Magdalena Lejman, magda@kaukaz.net

Dokumenty

Statut Fundacji
Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
Sprawozdanie finansowe za 2010 r.

Zapraszamy do wsppracy!(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!