Wycieczki konne w Gruzji (horsetours.ge)

W latach 2013 – 2014 fundacja Kaukaz.net przeprowadzia w Gruzji dwa projekty dotyczce podniesienia poziomu obsugi ruchu turystycznego w okolicach Borjomi. Pierwsza cz skupia si na poprawieniu (dotychczas bardzo niskiej) jakoci obsugi w zakresie turystyki konnej oferowanej przez mieszkacw wsi w okolicy Parku Narodowego Borjomi - Kharagauli. Druga cz projektu kontynuowaa prac w kierunku profesjonalizacji lokalnych przewodnikw wycieczek konnych oraz zapewnia wsparcie dla rozwoju regionalnej sieci szlakw turystycznych i zwizanej z nimi infrastruktury.

Projekt rozpoczto od wyselekcjonowania 12 najlepszych kandydatw mieszkajcych i pracujcych w regionie Borjomi - Kharagauli, ktrzy dysponowali zdrowymi i odpowiednimi dla pracy z turystami komi. W 2013 roku uczestnicy projektu przeszli w Gruzji 3 sesje praktycznych i teoretycznych szkole z zakresu prowadzenia biznesu, zasad organizacji imprez turystyki konnej, hodowli, zdrowia i ywienia koni oraz uytkowania i konserwacji wyposaenia jedzieckiego. W czerwcu 2013 r. poowa najaktywniejszych uczestnikw projektu wzia udzia w 7 dniowej wizycie studyjnej w polskich Bieszczadach. Na terenie gminy Lutowiska, uczestnicy zapoznali si bezporednio z dowiadczeniami dwch gospodarstw agroturystycznych wyspecjalizowanych w organizacji turystyki konnej. Zarwno oni jak i zaproszeni do polski przedstawiciele samorzdu okrgu Borjomi i Parku Narodowego Borjomi – Kharagauli odwiedzili rwnie Urzd Gminy Lutowiska i hodowl koni huculskich Bieszczadzkiego Parku Narodowego gdzie szczegowo zapoznali si z ich funkcjonowaniem.

Stopniowo wszyscy uczestnicy zostali wyposaeni rwnie w speniajce europejskie standardy bezpieczestwa sioda i wyposaenie niezbdne do prowadzenia dziaalnoci na lepszym jakociowo poziomie. Sioda i inne elementy wyposaenia zostay wytworzone przez lokalnego rzemielnika – wyszkolonego w ramach projektu przez polskiego eksperta – siodlarza. Grupa uczestnikw projektu utworzya w lipcu 2013 roku pierwsze w Gruzji stowarzyszenie hodowcw dbajce o utrzymywanie waciwego poziomu usug turystyki konnej. Od lipca 2013 roku funkcjonuje rwnie strona WWW stowarzyszenia: www.horsetoursge.kaukaz.net.

W 2014 r. w ramach drugiej czci projektu czonkowie Horse Tours Georgia wzili udzia w kolejnym cyklu szkole i warsztatw, z jakoci obsugi turystyki konnej, organizacji biznesu, oraz jedziectwa. Kulminacj szkole by ich udzia w prowadzonym w Polsce wysokiej klasy szkoleniu instruktorskim w oparciu o programy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Komisji Grskiej Turystyki Jedzieckiej PTTK. Ten etap projektu dodatkowo obj swoim zakresem udzia uczestnikw w szkoleniu z zakresu znakowania szlakw turystycznych wedug systemu wykorzystywanego w Polsce – szczegy w artykule „Polskie szlaki w Gruzji” zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Bezporednim rezultatem obu czci projektu jest znaczna poprawa, jakoci obsugi konnego ruchu turystycznego regionu Borjomi-Kharagauli. Uczestnicy projektu stali si bardziej samodzielni i przedsibiorczy, a wikszo z nich ju zanotowaa widoczny wzrost dochodw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci turystycznej. Przewiduje si, e podniesienie poziomu usug w zakresie turystyki konnej bdzie miaa znaczcy wkad w turystyczny rozwj regionu Borjomi.

Wyszkoleni w ramach projektu czonkowie Horse Tours Gorgia posiadaj cznie ok. 30 wyselekcjonowanych koni oraz odpowiednie wyposaenie i wiedz do bezpiecznego prowadzenia przejadek konnych jedno i wielodniowych konnych wycieczek turystycznych w grach.

Zobacz rwnie:
www.horsetoursge.kaukaz.net lub www.horsetours.ge,
a take
relacj z konnej wycieczki w Gruzji i
informacj o polskich szlakach turystycznych w Gruzji.

Projekty 2013/2014

  • „Rozwj turystyki konnej i budowa lokalnej sieci partnerstwa w spoecznociach wiejskich okolic Borjomi w Gruzji” (nr 208/2013). Warto projektu: 314 580 PLN, z czego 273 480 PLN z dotacji MSZ i 41 100 PLN stanowicych wkad wasny projektu.
  • „Wsparcie turystyki konnej II etap i znakowanie szlakw w rejonie Borjomi i Parku Narodowego Borjomi – Kharagauli w Gruzji” (nr 249/2014). Warto projektu: 346 441 PLN, z czego 277 721 PLN z dotacji MSZ i 68 720 PLN stanowicych wkad wasny projektu.

Partnerzy: Gmina Borjomi, Gmina Lutowiska, Park Narodowy Borjomi – Kharagauli.(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!