Dagestan i Czeczenia: midzy godekanem a Kremlem

Celem niniejszego opracowania jest skrtowe przedstawienie sytuacji spoeczno-politycznej w dwch pnocnokaukaskich republikach: Dagestanie i Czeczenii.

Godekan to na Kaukazie tradycyjne miejsce spotka starszyzny. Tu rozwizywane s spory, dyskutowane pomysy, podejmowane decyzje. Zebrani mczyni rozprawiaj o sprawach lokalnych i globalnych – polityce, przyszoci ich republik i szerzej caej Federacji Rosyjskiej. Obserwowany z zewntrz Kaukaz Pnocny moe si wydawa pionkiem w rkach Kremla. Tymczasem Moskwa od dawna nie potrafi sobie poradzi z rejonem, gdzie wadze republik deklaruj lojalno i podporzdkowanie Moskwie, a spoeczestwo yje wedug wasnych regu, tylko formalnie akceptujc narzucane zasady.

Mieszkacy Kaukazu Pnocnego, w szczeglnoci Dagestanu i Czeczenii, lawiruj midzy godekanem a Kremlem: midzy godzeniem lokalnych obyczajw i szarijatu (ktre stay si alternatyw dla wszechobecnego bezprawia) a lojalnoci wobec pastwa rosyjskiego, ktre staje si dla nich coraz bardziej obce i wrogie.

Trudno powiedzie jaka przyszo czeka Kaukaz Pnocny. Czy bdzie to wypracowany przez wszystkich pokj, scenariusz bliskowschodni, czy rewolucja pod hasami islamskimi, ktrej forpoczt jest Emirat Kaukaski? Jeli wadze nie podejm radykalnych krokw w kierunku zmiany funkcjonujcego systemu, wwczas na pokj w rejonie przyjdzie nam dugo poczeka.

I. Czeczenia: porzdki Ramzana. Tekst: A. Waszkiewicz

II. Dagestan: dihad lekarstwem na brak zasad. Tekst: I. Kaliszewska

III. Emirat Kaukaski: pnocnokaukaska republika wirtualna. Tekst: M. Lejman

Projekt jest wspfinansowany przez Fudnacj Edukacja dla Demokracji w ramach Programu "Przemiany w Regionie - RITA" Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci.(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!