Badamy gruzińską Polonię

Wymiary tożsamości Polonii w Gruzji. Polacy z Tbilisi, Akhalcikhe i Lagodekhi

Fundacja Kaukaz.net realizuje aktualnie projekt mający na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W związku z różnymi falami migracji z Polski na Kaukaz Południowy, mającymi swoje korzenie w powstaniach styczniowym i listopadowym oraz emigracji zarobkowej inteligencji przełomu XIX/XX wieku, realizujemy wywiady z najstarszymi przedstawicielami środowisk polonijnych w Gruzji na temat biograficznych doświadczeń na tle historii, polskiej tożsamości oraz pamięci o polskości. Projekt ma na celu ukazanie różnorodności we współczesnym definiowaniu polskiej tożsamości, głównie w kontekście doświadczeń komunizmu oraz przemian ustrojowych w Gruzji po 1991 roku.

W ramach projektu realizowane są wywiady biograficzne, reportaż filmowy, zarchiwizowane zostaną fotografie, dokumenty i pamiątki ze zbiorów rodzinnych, powstanie również wystawa fotograficzna oraz analityczne opracowanie na podstawie zebranych danych.

Wyniki projektu zostaną zaprezentowane 18.12.2012 w Domu Spotkań z Historią (Warszawa, ul. Karowa 20). Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką historii Polski oraz Kaukazu, środowisk polonijnych, a także do instytucji zajmujących się rozwojem dziedzictwa kulturalnego oraz oświatowego środowisk polonijnych. Pod koniec grudnia br. analogiczne spotkanie zostanie zrealizowane również w Gruzji, w Tbilisi.

Uczestnicy projektu badawczego:
- Łukasz Kamiński (koordynator projektu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego),
- Magdalena Lejman (doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie),
- Olga Rembielińska (IEAK Uniwersytetu Warszawskiego),
- Maciej Eichelberger (IEAK Uniwersytetu Warszawskiego).

Partnerami projektu są Dom Spotkań z Historią/Fundacja Ośrodka Karta oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą.";(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zródła), ale nie kradnij!