Hrah-Uba chce pozosta w Rosji

Mieszkacy wioski Hrah-Uba, ktra od 1920 r. znajduje si w administracyjnych granicach Republiki Dagestan (Rosja), nieoczekiwanie dla siebie postawieni zostali przed wyborem zrzeczenia si rosyjskiego obywatelstwa lub porzucenia swoich domw i majtkw.

Zamieszkiwana przez ok. 400 osb wioska jest enklaw na terytorium pnocnego Azerbejdanu. Hrah-Ubicy (a take mieszkacy ssiedniej wioski Urian-Uba – ok. 20 osb) s etnicznymi Dagestaczykami, w wikszoci Lezginami. Posiadaj rosyjskie obywatelstwo, bior udzia w wyborach, otrzymuj rosyjskie wiadczenia, i podlegaj federalnej subie wojskowej. W wiejskiej szkole ich dzieci ucz si wedug wytycznych rosyjskiego programu nauczania.

Od kilku miesicy mieszkacy Hrah-Uby podlegaj naciskom ze strony azerbejdaskich wadz. Powtarzaj si zatrzymania na granicy, mieszkacy namawiani s do sprzeday swoich majtkw lub przyjcia obywatelstwa azerbejdaskiego, dochodzi do deportacji. Hrah-Ubicy pragn pozosta obywatelami Rosji i w dalszym cigu mieszka w swoich domach. Powoali Rad Starszych, ktra ma reprezentowa ich wobec wadz Azerbejdanu. Dziki poparciu dagestaskich organizacji spoecznych i religijnych prbuj zwrci uwag na swoj sytuacj federalnych i republikaskich wadz w Rosji.

W tym tygodniu, 23 maja (poniedziaek), w stolicy Dagestanu, Machaczkale, zorganizowany zosta mityng na ktrym mieszkacy wioski i popierajcy ich przedstawiciele organizacji spoecznych, domagali si od wadz ochrony ich konstytucyjnych praw, zaprzestania deportacji i umoliwienia pynnego przekraczania granicy, ktra dzieli ich miejscowo od „waciwego” Dagestanu.

To ju kolejny protest Hrah-Ubicw. Poprzedni mia miejsce w Machaczkale 8 lutego br. (na zdjciu, fot.: hrah.ru). Od tego czasu, mimo obietnic miejscowych wadz, sytuacja ulega pogorszeniu. Deportacje objy nie tylko czonkw Rady Starszych i aktywistw, ale take czonkw ich rodzin, nie wyczajc dzieci.

W poniedziakowej akcji protestacyjnej udzia wzio ok. 60 osb. Poza rozwizaniem kwestii statusu enklawy w sposb, ktry pozwoli jej mieszkacom na zachowanie rosyjskiego obywatelstwa, domagano si rwnie odsunicia Ministra ds. polityki narodowociowej Dagestanu Bekmurzy Bekmurzajewa od decyzji w tej sprawie. Wedug Hrah-Ubicw Minister, mimo prawnie naoonego na niego obowizku obrony interesw wszystkich Dagestaczykw, przyj niekorzystne dla nich pro-azerbejdaskie stanowisko.

Wedug Bekmurzy strona azerbejdaska przedstawia warianty rozwizania problemu: czasow i sta rejestracj mieszkacw Hrah-Uby na terenie Azerbejdanu, przyjcie obywatelstwa azerbejdaskiego bez zrzeczenia si rosyjskiego lub sprzeda domw i ruchomoci przez mieszkacw w celu staego przeniesienia si na terytorium Rosji. Przedstawione przez Bekmurz propozycje nie rozwizuj jednak problemw mieszkacw wioski. W przypadku czasowej rejestracji na terytorium Azerbejdanu Hrah-Ubicy nie mog pozosta wacicielami ziemi, na ktrej stoj ich domy (wedug prawa azerbejdaskiego prawo wasnoci ziemi posiadaj tylko obywatele kraju). Poniewa Azerbejdan nie uznaje podwjnego obywatelstwa, nie jest take moliwe przyjcie jego obywatelstwa bez koniecznoci zrzeczenia si rosyjskiego.

Trudn sytuacj mieszkacw Hrah-Uby obieca zaj si wice-premier Dagestanu Rizwan Gazimagomedow, ktry powoa w tym celu specjaln komisj. Do dnia 25 maja ma ona przedstawi, uzgodnione z wadzami Republiki Azerbejdanu, propozycje rozwizania problemu.

Nieoczekiwana sytuacja, w ktrej znaleli si Hrah-Ubicy, wydaje si by konsekwencj podpisanego 3 wrzenia 2010 r. midzy Federacj Rosyjsk a Republik Azerbejdanu ukadu o granicy pastwowej. Dziaania podejmowane przez Baku i brak reakcji ze strony Moskwy nasuwaj przypuszczenie, e porozumienie zawierao zapis o wyczeniu wioski Hrah-Uba spod rosyjskiej jurysdykcji i przekazanie jej (wraz z mieszkacami) pod jurysdykcj azerbejdask.

Zrozpaczeni Hrah-Ubicy, rozdzieleni w wyniku deportacji ze swoimi rodzinami, mwi wprost o ich sprzeday Azerbejdanowi przez Rosj. Podczas wizyty prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w Baku we wrzeniu ubiegego roku rzeczywicie dokonano transakcji kupna-sprzeday. Poza wspomnianym ukadem w sprawie granicy, podpisano take porozumienie o zwikszeniu przez Azerbejdan w latach 2011-2012 dostaw gazu naturalnego dla Gazpromu.

Apel mieszkacw Hrah-Uby o zwrcenie uwagi na ich sytuacj:

Tekst: Magdalena Lejman

wykorzystano informacje z: hrah.ru, ingushetia.kavkaz-uzel.ru, m.kavkaz-uzel.ru, panarmenian.net, panorama.am, rosbalt.ru, ng.ru(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!