15 grudnia w Dagestanie zabito Hadimurata Kamalowa, zaoyciela opozycyjnej gazety „Czernowik”. Kamalow by osob powszechnie znan i szanowan w republice. Syn z ostrej i otwartej krytyki pod adresem wadz. Wystpowa przeciwko korupcji, amaniu postawowych praw jednostki.

Czernowik to jedna z najwikszych i najbardziej znanych dagestaskich gazet, zajmujca si
palcymi problemami spoecznymi. W Czernowiku otwarcie opisywano bezkarno struktur siowych, bestialstwa i tortury jakich dopuszczali si ich przedstawiciele w aresztach ledczych. Nie szczdzono krytyki lokalnym politykom.

Dziennikarze Czernowika niejednokrotnie dostawali pogrki. Kamalow, podobnie jak kilku innych dagestaskich dziennikarzy trafi w 2009 do tak zwanego „rosstrielnego spisku”, czyli na czarn list osb, ktre zostay zaklasyfikowano jako wspierajce bojownikw. Autorzy listu „nieznani”. Czyby zaczli wypenia swoj obietnic?

Kto zabi dziennikarza? Tego zapewne nie dowiemy si nigdy. ledztwa w Dagestanie s zwykle zamykane, oficjalnie „z braku” faktw i wiadkw, bardzo rzadko gone sprawy kocz si znalezieniem sprawcw lub wyrokami. Nic nie wskazuje na to aby zabjstwa dokonali bojownicy (ktrym wadze przypisuj szereg zabjstw politycznych oraz mafijnych). Czernowik to gazeta wrcz oskarana o obron „lenych braci”, domagajca si respektowania praw osb oskaranych o „terroryzm”.

Dlaczego Kamalow zosta zabity? Ku przestrodze? Niewykluczone. Zabjstwa dokonano w Dzie Pamici Zabitych Dziennikarzy (День поминовения погибших журналистов)(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!