Projekt „Rozwój turystyki konnej i budowa lokalnej sieci partnerstwa w społecznościach wiejskich okolic Borżomi w Gruzji” jest finansowany w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2013.