W latach 2013 – 2014 Fundacja Kaukaz.net przeprowadziła w Gruzji dwa projekty dotyczące podniesienia poziomu obsługi ruchu turystycznego w okolicach Borjomi. Pierwsza część skupiła się na poprawieniu (dotychczas bardzo niskiej) jakości obsługi w zakresie turystyki konnej oferowanej przez mieszkańców wsi w okolicy Parku Narodowego Borjomi - Kharagauli. Druga część projektu kontynuowała pracę w kierunku profesjonalizacji lokalnych przewodników wycieczek konnych oraz zapewniła wsparcie dla rozwoju regionalnej sieci szlaków turystycznych i związanej z nimi infrastruktury.

Projekt rozpoczęto od wyselekcjonowania 12 najlepszych kandydatów mieszkających i pracujących w regionie Borjomi - Kharagauli, którzy dysponowali zdrowymi i odpowiednimi dla pracy z turystami końmi. W 2013 roku uczestnicy projektu przeszli w Gruzji 3 sesje praktycznych i teoretycznych szkoleń z zakresu prowadzenia biznesu, zasad organizacji imprez turystyki konnej, hodowli, zdrowia i żywienia koni oraz użytkowania i konserwacji wyposażenia jeździeckiego. W czerwcu 2013 r. połowa najaktywniejszych uczestników projektu wzięła udział w 7 dniowej wizycie studyjnej w polskich Bieszczadach. Na terenie gminy Lutowiska, uczestnicy zapoznali się bezpośrednio z doświadczeniami dwóch gospodarstw agroturystycznych wyspecjalizowanych w organizacji turystyki konnej. Zarówno oni jak i zaproszeni do polski przedstawiciele samorządu okręgu Borjomi i Parku Narodowego Borjomi – Kharagauli odwiedzili również Urząd Gminy Lutowiska i hodowlę koni huculskich Bieszczadzkiego Parku Narodowego gdzie szczegółowo zapoznali się z ich funkcjonowaniem.

Stopniowo wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni również w spełniające europejskie standardy bezpieczeństwa siodła i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności na lepszym jakościowo poziomie. Siodła i inne elementy wyposażenia zostały wytworzone przez lokalnego rzemieślnika – wyszkolonego w ramach projektu przez polskiego eksperta – siodlarza. Grupa uczestników projektu utworzyła w lipcu 2013 roku pierwsze w Gruzji stowarzyszenie hodowców dbające o utrzymywanie właściwego poziomu usług turystyki konnej. Od lipca 2013 roku funkcjonuje również strona WWW stowarzyszenia: www.horsetoursge.kaukaz.net.

W 2014 r. w ramach drugiej części projektu członkowie Horse Tours Georgia wzięli udział w kolejnym cyklu szkoleń i warsztatów, z jakości obsługi turystyki konnej, organizacji biznesu, oraz jeździectwa. Kulminacją szkoleń był ich udział w prowadzonym w Polsce wysokiej klasy szkoleniu instruktorskim w oparciu o programy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK. Ten etap projektu dodatkowo objął swoim zakresem udział uczestników w szkoleniu z zakresu znakowania szlaków turystycznych według systemu wykorzystywanego w Polsce – szczegóły w artykule „Polskie szlaki i ścieżki turystyczne w Gruzji” zamieszczonym na stronie internetowej Fundacji Kaukaz.net: Polskie szlaki w Gruzji

Bezpośrednim rezultatem obu części projektu jest znaczna poprawa, jakości obsługi konnego ruchu turystycznego regionu Borjomi-Kharagauli. Uczestnicy projektu stali się bardziej samodzielni i przedsiębiorczy, a większość z nich już zanotowała widoczny wzrost dochodów związanych z prowadzeniem działalności turystycznej. Przewiduje się, że podniesienie poziomu usług w zakresie turystyki konnej będzie miała znaczący wkład w turystyczny rozwój regionu Borjomi.

Wyszkoleni w ramach projektu członkowie Horse Tours Gorgia posiadają łącznie ok. 30 wyselekcjonowanych koni oraz odpowiednie wyposażenie i wiedzę do bezpiecznego prowadzenia przejażdżek konnych jedno i wielodniowych konnych wycieczek turystycznych w górach.

Projekty 2013/2014

  • „Rozwój turystyki konnej i budowa lokalnej sieci partnerstwa w społecznościach wiejskich okolic Borjomi w Gruzji” (nr 208/2013)
    Wartość projektu: 314 580 PLN, z czego 273 480 PLN z dotacji MSZ i 41 100 PLN stanowiących wkład własny projektu.
  • „Wsparcie turystyki konnej II etap i znakowanie szlaków w rejonie Borjomi i Parku Narodowego Borjomi – Kharagauli w Gruzji” (nr 249/2014)
    Wartość projektu: 346 441 PLN, z czego 277 721 PLN z dotacji MSZ i 68 720 PLN stanowiących wkład własny projektu.

Partnerzy: Gmina Borjomi, Gmina Lutowiska, Park Narodowy Borjomi – Kharagauli.Projekt „Rozwój turystyki konnej i budowa lokalnej sieci partnerstwa w społecznoœciach wiejskich okolic Borżomi w Gruzji” jest finansowany w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2013.