Wadze Azerbejdanu zniszczyy siedzib Instytutu Pokoju i Demokracji w Baku

W dniu 11 sierpnia wadze Azerbejdanu bez ostrzeenia, nielegalnie rozebray budynek bdcy siedzib trzech wiodcych organizacji praw czowieka, w tym Instytutu Pokoju i Demokracji. Urzdnikw nie powstrzyma wyrok Sdu Administracyjno-Gospodarczego w Baku, ktry w maju 2011 roku wstrzyma decyzj o rozbirce nieruchomoci nalecej do Leili i Arifa Junusw.

Pracownik Instytut Pokoju i Demokracji (IPD), Azad Isazade opowiada, e rozbirka kamienicy znajdujcej si w centrum Baku przy ulicy Shamsi Badalbeyli 38 bya zaskoczeniem. Wieczorem okoo godziny 20-stej, gdy jako jedyny przebywa w biurze, pod okna zajecha ciki sprzt budowlany. Azada Isazade poinformowano o rozbirce ssiedniego domu i poproszono by dla bezpieczestwa opuci budynek. W cigu 30-40 min koparka prawie doszcztnie zniszczya nieruchomo. Na wyniesienie sprztu i dokumentw, mimo prb zgromadzonych wok osb, nie pozwolono. Akcj zarzdza Jusif Gambarow reprezentujcy Komitet ds. Zarzdzania Wasnoci Pastwow oraz Zulfali Ismailov z kancelarii mera miasta Baku. Oboje nieformalnie przyznaj, e wykonywali polecenia wydane odgrnie.

Prywatny domu Leili i Arifa Junusw, znanych obrocw praw czowieka, zosta przekazany w 1995 roku na potrzeby IPD. W kamienicy miecia si rwnie filia midzynarodowej organizacji walczcej o wyeliminowanie min przeciwpiechotnych (ICBL) oraz jedyne w kraju centrum pomocy kobietom, ktre pady ofiarami przemocy. Zniszczony dom o cznej powierzchni 112 m2 zosta wyceniony na co najmniej 625 tys. USA. Wraz z nim zostay zniszczone komputery, meble, biblioteka, dokumenty organizacji oraz archiwum ruchu narodowociowego w Azerbejdanie w latach 1987 – 1994, skrupulatnie uzupeniane przez Arifa Junus – jednego z najlepszych specjalistw analizujcych sytuacj spoeczno-polityczn Republiki Azerbejdanu. Przedmioty, ktre nie ulegy zniszczeniu w trakcie burzenia budynku jeszcze w nocy zostay rozkradzione.

Po dwch tygodniach od zniszczenia budynku na adres elektroniczny wacicielki – Leili Junus, przyszo pismo od mera Baku z propozycj sprzeday domu. W dokumencie z wczeniejsz dat mowa o tym, e na podstawie Planu Generalnego Miasta Baku „rozpoczto prace majce na celu unowoczenienie centrum miasta”. W rejonie ulic Shamsi Badalbeyli i Fuzuli ma powsta Zimowy Bulwar – miejsce wypoczynku zamonych turystw. W podziemiach niniejszego bulwaru oraz wok niego planowana jest budowa ekskluzywnych galerii handlowych. Sklepy maj stanowi wasno prywatn.

Waciciele posesji znajdujcych si w miejscu, gdzie bdzie rozpociera si Bulwar Zimowy s zmuszani do podpisania umowy kupna-sprzeday nieruchomoci po kilkukrotnie niszej cenie, ni rynkowa. Zdarza si rwnie, e proponuje si im mieszkania zastpcze w budynkach nie zatwierdzonych przez urzd bdcy polskim odpowiednikiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Leila Junus uwaa, e „pismo jest najlepszym dowodem na to, e dom zosta zburzony bez podpisania umowy kupna-sprzeday i w sprzecznoci z postanowieniem sdu z dnia 24 maja 2011 roku. Amnesty International wysuwa wniosek: „Wadze Azerbejdanu ukaray Leil Junus za krytyk wadzy na amach gazety „New York Times”. Siedziba MID zostaa zniesiona dzie po tym, jak obroczyni praw czowieka skrytykowaa plany nowego zagospodarowania przestrzennego centrum Baku.

Fotogaleria

[ [ [

Tekst i zdjcia: A. Waszkiewicz(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!