Odpowied na polityk siy? Zapowied polityki siy

Czy zamachu dokonali pnocnokaukascy terroryci? Jeli tak, to jakie byy ich motywy dziaania?

Przyczyn zamachu naleaoby przede wszystkim szuka w pogarszajcej si sytuacji na Kaukazie Pnocnym - zarwno w przybierajcym na sile ruchu islamskich radykaw jak i zwalczajcych go strukturach siowych.

Jedn z przyczyn motywujcych atak moga by ch zemsty zarwno za niedawne zabjstwa ideologa Saida Buriackiego i znanego emira Kaukaskiego Emiratu - Anzora Astemirowa jak i nieco bardziej prozaicznie - za caoksztat dziaa struktur siowych, ktre rozprawiaj si brutalnie nie tylko z islamskim podziemiem, ale rwnie ze zwykymi, "zbyt" praktykujcymi muzumanami. Tortury, porwania, zabjstwa bez sdu to niemale codzienno Kaukazu Pnocnego.
Tak przyczyn zamachw poda lider islamskich bojownikw - Dokku Umarow, ktry 31.04.2010 przyzna si do zaplanowania i przygotowania akcji terrorystycznej.

Czyby ataki na Newski Express i metro w Moskwie stanowiy pocztek wikszej serii atakw na cele cywilne?

Od czasw zajcia szkoy w Biesanie (2004) a do 2009 roku nie dochodzio na terenie Federacji Rosyjskiej do wikszych atakw na cele cywilne z udziaem terrorystw-samobjcw (pojedynczym incydentem byo wysadzenie marszrutki w centrum Wadykaukazu w 2008). Ofiarami mniejszych lub wikszych zamachw (gwnie podoe adunkw wybuchowych) padali przede wszystkim przedstawiciele struktur siowych. Nie zawsze za zamachami stao islamskie podziemie - czasem byo jedynie wygodn figur, na ktr mona byo atwo zrzuci zabjstwo niewygodnego przeciwnika politycznego, ministra, ktrego posad kto z krewnych mia na oku.

W 2009 sytuacja w regionie si zaostrzya, czego kulminacj byy ataki w Moskwie, a dwa dni pniej w dagestaskim Kizlarze. Seria atakw to strategia wielu ugrupowa terrorystycznych. Dziki niej terroryci s w stanie zwrci na siebie uwag midzynarodowych mediw przez duszy czas, czego dowodem moe by choby zainteresowanie zamachami w Dagestanie i Inguszetii (ktre tam s niestety codziennoci). Zapewne gdyby dagestaski zamach zdarzy si wczeniej to zosta by zapomniany podobnie jak samobjczy atak na baz MWD w Inguszetii w sierpniu 2009. Nie bez znaczenia jest tu fakt braku "obrazu" i braku relacji reportera lub wiadkw z miejsca zdarzenia. w brak nawet tragicznych wydarze czyni rednio atrakcyjne "newsy" (Np. zamach terrorystyczny w Inguszetii, w ktrym zgino 25 osb doczeka si jedynie krtkiej wzmianki w polskich gazetach).

W lutym 2010 lider islamskich bojownikw Dokku Umarow zapowiada podobne ataki, kr rwnie pogoski o tym, e Said Buriacki wyszkoli "oddzia szachidek" (rekrutujcych si np. spord kobiet, ktre zostay ponione, zgwacone lub straciy bliskich z rk przedstawicielu struktur siowych).

Czy Kaukazowi grozi wojna?

Niezalenie od tego kto dokona ataku, deklaracje Moskwy dotyczce jeszcze szerszego zastosowania metod siowych mog w efekcie doprowadzi jedynie do eskalacji konfliktu, W chwili obecnej bojownicy nie maj zapewne odpowiedniego zaplecza, zarwno finansowego jak i kadrowego do wywoania konfliktu na szersz skal. Jednak zwaywszy na rosnce poparcie dla islamskich radykaw oraz niezadowolenie z siowej polityki Moskwy, obecna sytuacja moe z czasem przerodzi si w otwarty konflikt, z udziaem ludnoci cywilnej, co oznaczaoby now, krwaw wojn na Kaukazie. W chwili obecnej konflikt jest jednak mao prawdopodobny.

adnej ze stron nie jest on na rk - Moskwa nie bdzie ryzykowa rozptania i prowadzenie kolejnej otwartej wojny na wasnym terytorium (co zaszkodzio by jej "imageowi" na arenie midzynarodowej, co w obliczu zbliajcych si igrzysk w Soczi w 2014, nie jest bez znaczenia), bojownicy natomiast nie mieliby szans na zajcie i dusz kontrol miast lub innych strategicznych terytoriw. To na co w tej chwili ich sta to zastraszanie i pokazywanie siy, ktrej de facto nie maj. Ma j Rosja. Miejmy jednak nadziej, e obiecywane przez Moskw bezwzgldne rozprawienie si z terrorystami metodami siowymi ma gwnie cel pokazowy i propagandowy. Stosowana bowiem od lat polityka siy przyczynia si jedynie do coraz wikszej alienacji regionu od reszty Federacji Rosyjskiej. Jeli wadzom federacji zaley na zintegrowaniu tego terytorium z reszt Rosji, powinny si one skoncentrowa na reformach spoeczno-ekonomicznych, a nie militarnych.

Iwona Kaliszewska(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!