Aneta Waszkiewicz

Absolwentka filologii rosyjskiej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Czonek projektw naukowych w Armenii i Gruzji. Pracowaa jako koordynator w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji im. Kazimierza Puaskiego. Specjalizuje si w sytuacji spoeczno-politycznej w Azerbejdanie.(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!