Diana Zadura

Absolwentka Etnologii i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje si w tematyce gruziskiej.
W ramach studiw prowadzia badania terenowe w Gruzji na temat tosamoci narodowej, wpywu religii i Kocioa na tosamo, relacji pastwo /Koci /mniejszoci religijne (2004-2006).
Braa udzia w misji obserwacyjnej OBWE wyborw prezydenckich w Gruzji w 2008 roku.
W ramach wolontariatu pracowaa nad filmem dokumentalnym promujcym region Gurii (2011).
Publikuje na http://www.psz.pl/ i http://www.politykawschodnia.pl/.
Autorka bloga http://georgianapl.blogspot.com/(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!