Iwona Kaliszewska

Iwona Kaliszewska (z d. Madura, ur. 1979) – antropolog kulturowy, absolwentka informatyki i etnologii UW oraz Studium Form Fotograficznych. Zwizana z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, od 2004 roku realizuje naukowe projekty badawcze na Kaukazie Pnocnym. Redaktorka portalu oraz wspzaoycielka Fundacji Kaukaz.net. Stay wsppracownik Nowej Europy Wschodniej. Wspautorka (wraz z Maciejem Falkowskim) ksiki pt. "Matrioszka w hidabie. Reportae z Dagestanu i Czeczenii". Od 1999 podruje po Rosji, Kaukazie, Syberii, Azji Centralnej. Autorka kilku wystaw fotograficznych. Wraz z mem prowadzi galeri fotografii podrniczej www.tajga.org

Zainteresowania:

 • Konflikty na Kaukazie
 • Islam na Kaukazie Pnocnym, radykalizm islamski
 • Reporta
 • Etnografia w miejscach niestabilnych
 • Autorytet i zaufanie w momentach kryzysu
 • Zastosowanie programw komputerowych w analizie materiaw terenowych
 • Fotografia

Studia:

 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, studia doktoranckie
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, magisterium z etnologii (2007)
 • Uniwersytet Warszawski, Wydzia Matematyki, Informatyki i Mechaniki, magisterim z informatyki (2005)
 • Studium Form Fotograficznych przy Fotoklubie RP (2004).

Zajcia dydaktyczne w IEIAK:

 • Problemy i konflikty wspczesnego Kaukazu (od r. akad 2008/2009).
 • Komputerowa analiza wywiadw (r. akad. 2006/2007 i 2007/2008 i 2008/2009).
 • Komputerowe techniki opracowywania materiaw etnograficznych (r. akad. 2007/2008).
 • Laboratorium: Religijne i wieckie autorytety na Podolu Wschodnim (wraz z Iwon Koodziejsk-Degrsk).
 • Antropologia stosowana (cieka ukraiska) (r. akad. 2009/2010).

Program EdEt
Program komputerowy EdEt (Edytor Etnograficzny). Jest to narzdzie uatwiajce analiz materiaw terenowych (wywiadw, notatek, literatury), umoliwiajcy wielopaszczyznowy podzia tekstu na tematy, oznaczanie rozmwcw, itp. Program zawiera prosty w uyciu system zapyta, uatwiajcy analiz tekstu (wyszukiwanie interesujcych badacza fragmentw). 2005-2008. Program dostpny jest tutaj

Ksiki

 • Falkowski M., Kaliszewska I., Matrioszka w hidabie. Reportae z Dagestanu i Czeczenii, SIC!, 2010.

Opracowania

 • Kaliszewska I., ycie codzienne na Kaukazie Pnocnym, kwiecie 2011

Artykuy

 • Kaliszewska I., Czeczeska pielgrzymka, Nowa Europa Wschodnia, 3-4/2010.
 • Iwona Kaliszewska: Rzecz o dagestaskich migrantach wracajcych w rodzinne strony, [w:] Dylematy kaukaskie, red. M. Zbek, Warszawa 2010.
 • Iwona Kaliszewska: Echa ZSRR. Wpyw Zwizku Radzieckiego na tosamo uchodcw z Czeczenii, [w:] Dylematy kaukaskie, red. M. Zbek, Warszawa 2010.
 • Kaliszewska I., Dagestan. W poszukiwaniu straconego pastwa, 2/2010, PIA
 • Kaliszewska I., Czeczenia Ramzana, Nowa Europa Wschodnia, 5-6/2009.
 • Falkowski M., Kaliszewska I., Dagestan. Zapomiany zaktek Kaukazu, Nowa Europa Wschodnia, 1/2009.
 • Kaliszewska I., Lehastanum hayeri adaptacman yntrwac razmawaruthyunnery (z ormiaskiego: Wybrane strategie adaptacji Ormian w Polsce), Erewa 2009.
 • Falkowski M., Kaliszewska I., Rzemieniuk K. Dagestan. Kaukascy grale i Polacy, Warszawa 2007.
 • Kaliszewska I., Rzemieniuk K. Dagestan. Wiea Babel czy Kaukaska Szwajcaria? Puls wiata, 5/2005.
 • Kaliszewska I. Wspomagana komputerowo analiza wywiadw etnograficznych i tekstw folkloru, [w:] Folklor w dobie internetu, Toru 2008 .

Badania terenowe

 • Badania terenowe w Dagestanie w celu zebrania materiau do pracy magisterskiej. Badania byy prowadzone wrd Lakw w ramach projektu „Przemiany narodowociowo-religijne we wspczesnym Dagestanie” w latach 2004-2007.
 • Badania terenowe w Dagestanie wrd potomkw Polakw zamieszkaych w Dagestanie. Badania w ramach projektu „Polacy w Dagestanie” w roku 2007.
 • Badania terenowe do pracy licencjackiej wrd migrantw z Kaukazu w Warszawie, omy i Czerwonym Borze (2003-2004).
 • Badania pilotaowe w rejonach awarskich Dagestanu w ramach Projektu Islamskiego Orodka Studiw Wschodnich, maj 2008.
 • Badania terenowe w celu zebrania materiau do pracy doktorskiej, marzec 2009.

Projekty
Koordynator i uczestnik projektw fundacji Kaukaz.net, grantw badawczych oraz projektw wolontariackich. W latach 2005-2006 wsppracownik biura wypraw Moremi Africa w zakresie konsultacji wyjazdw do Azji Centralnej, Rosji i na Kaukaz.(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!