Jarosaw Marczuk

Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, niezaleny dziennikarz i komentator. Specjalizuje si w zagadnieniach zwizanych przede wszystkim z Rosj oraz Kaukazem. Prowadzi blog Spojrzenie z Oddali .(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!