Magdalena Lejman

Kulturoznawca, koordynator i uczestnik projektw fundacji Kaukaz.net, grantw badawczych oraz projektw wolontariackich. Wsporganizator konferencji naukowych i spotka popularyzatorskich powiconych zagadnieniom z zakresu historii kultury oraz biecej sytuacji spoeczno-politycznej na obszarze poradzieckim.

Wyksztacenie:

  • Uniwersytet Papieski Jana Pawa II w Krakowie, Wydzia Historii i Dziedzictwa Kulturowego, studia doktoranckie
  • Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej, studia magisterskie
  • Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunkw Midzynarodowych, studia magisterskie

Artykuy i opracowania:

  • M. Lejman, Dygit w krainie magii. Wartoci i wyobraenia o wiecie w baniach kaukaskich narodw, [w:] „Rocznik Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej”, red. T. Stpniewski, Lublin 2012.
  • M. Lejman, „У нас героем становится любой”. Piosenka w stalinowskiej komedii muzycznej, [w:] Kultura pieni w Europie rodkowej i Wschodniej XX wieku, red. J. Sadowski, Krakw 2014
  • M. Lejman, Сказки как зеркало действительности. На основе кавказских сказаний, [w:] pokonferencyjny zbir naukowy, red. A. Zelnickij, Sankt Petersburg 2013 (w publikacji).
  • M. Lejman, Prawosawie w yciu polityczno-spoecznym Rosji, [ w:] Wsplnota Niepodlegych Pastw: fragmegracja – bezpieczestwo – konflikty etniczne, red. T. Kapuniak, Lublin-Warszawa: Instytut Europy rodkowo-Wschodniej 2011.
  • M. Lejman, Nowa tosamo narodowa w Rosji. Prba analizy „rossijskosti”, [w:] Symbol w polityce, red. I. Massaka, Toru 2012.
  • M. Lejman, “Rossijanie” - dylematy wspczesnej tosamoci rosyjskiej, [w:] „Studia i Komentarze” nr 12 (2010), Instytut Europy rodkowo-Wschodniej.
  • M. Lejman, Film jako instrukcja polityczna. Na przykadzie "Sdu honorowego" A. Rooma (1948), [w:] Tekst polityczny w historii kultury Europy rodkowej i Wschodniej, red. J. Sadowski, Krakw 2014.

Interesuje si zagadnieniami spoeczno-kulturowymi na obszarze b. ZSRR, w Rosji i na Kaukazie, w tym szczeglnie problemem tosamoci narodowej, radzieckim filmem fabularnym i kaukaskimi baniami ludowymi.(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!