Olga Pliszczyska

Olga Pliszczyska - politolog, podrnik, fotograf, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka Wydziau Politologii UMCS w Lublinie, gdzie m. in. prowadzia autorski fakultet na temat Stosunkw Midzynarodowych na Kaukazie Poudniowym. Autorka publikacji naukowych z zakresu stosunkw midzynarodowych na Kaukazie Poudniowym oraz fotoreportay i wystaw fotograficznych. Na Kaukaz podrowaa zarwno w roli badacza, jak i turystki i wolontariuszki. Obecnie pracuje w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, gdzie zajmuje si wspprac midzynarodow.

Foto: Piotrek Brzuzek(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!