Patrycja Przelakiewicz


Ur 1974, absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, do chwili obecnej pozostaje wsppracownikiem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Od czasu pierwszych wyjazdw studenckich do Gruzji w latach 1997-98 i obrony w 1999 r. pracy magisterskiej pt.: „Midzy mitem a ide; Budowanie polskiej tosamoci etnicznej przez mieszkacw Gruzji poudniowej pod kierunkiem prof. A. Zadroyskiej i dr hab. A. Woniaka Kaukaz i losy jego mieszkacw (jak na razie) nieustannie przewijaj si w moim yciu zawodowym i prywatnym. Poczynajc od:

pracy z uchodcami gruziskimi, ormiaskimi, azerskim od 1999 r. i od 2001 r. w wikszoci czeczeskimi, poszukujcymi ochrony midzynarodowej w RP

pracy na misji humanitarnej Polskiej Akcji Humanitarnej w Groznym i Nazraniu (od grudnia 2001 r. do lipca 2002 r.)

udziau w misjach migracyjno-badawczych w ramach projektu ICMPD (International Centre for Migration Policy Development w Wiedniu) dotyczcego Rozszerzenia Procesu Budapeszteskiego na kraje WNP w celu zapobiegania nielelganej migracji„, w pastwach Kaukazu Pd Gruzja, Armenia Azebejdzan w listopadzie 2004 r. Efektem projektu jest raport, dostpny na stronie internetowej ICMPD:

prowadzenia grupy laboratoryjnej studentw I–III roku studiw Etnologii na Uniwersytecie Warszawskim (2003-2005 r.) oraz organizacj bada terenowych studentw w Gruzji (w tym w wwozie Pankisi), Armenii i Grskim Karabachu we wrzeniu 2004 r. w miesicach maj-kwiecie 2006 r. jako wsppracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW odbyam rekonesansowe badania nad systemem rodowym Kistw oraz odnonie kolejnych etapw osiedlania si Kistw w wwozie pankiskim. Jednym z efektw jest artyku pt. Wymodli pokj na Kaukazie (z zaczonym filmem) na stronie Polskiego Radia

Zachcam gorco modych badaczy i wszystkich zainteresowanych Kaukazem do odwiedzania i poznawania tego regionu na pograniczu Europy i Azji!

Publikacje:
1. Tyfliskie lata Stefana Karpowicza, wspomnienia z dziecistwa i modoci, Pro Georgia,
t. VI, 1997;

2. Wyprawa do Gruzji ladami polskich rodzin, [w:] Pro Georgia, t. VII, 1998;

3. Wpyw kultury gruziskiej na zachowanie pamici o polskim pochodzeniu przez Polakw Gruzji poudniowej[w:] Pro Georgia, t. VIII, 1999;

4. Spoeczno-ekonomiczne procesy w Gruzji Poudniowej, [w:] Procesy Globalizacji we Wspczesnym wiecie, Warszawa, 2000;

5. Polscy mieszkacy Achalciche, [w:] Polacy w Gruzji, red. ks. Edward Walewander, Lublin, Seria Biblioteki Polonii Instytutu Bada nad Poloni i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 2002

6. Pami o polskim pochodzeniu w Gruzji Poudniowej, [w:] Etnos przebudzony, red. prof. Lech Mrz, Warszawa, Studia Ethnologica seria Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwa DIG; 2004

7. Tu nie ma na kogo gosowa, portal internetowy Polskiego Radia:

8. Wymodli pokj na Kaukazie, portal internetowy Polskiego Radia(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!