Polonia w Gruzji. Polacy z Tbilisi, Achalciche i Lagodechi

Wersja gruzińska

Kontakty polsko-gruzińskie, chociaż nigdy nie były intensywne, mają swoją kilkuwiekową tradycję. Doświadczenia ostatnich dwustu lat pobytu Polaków w Gruzji ukazują różnorodność postaw i motywacji związanych z przyczynami osiedlania się w tym południowokaukaskim kraju, ukazując tym samym kontekst polityczno-ekonomiczny.

W tym przypadku mit Polaka-zesłańca i patrioty ściera się w potocznych wyobrażeniach z postawami czysto zarobkowymi, do pewnego stopnia kolonialnymi. Po ponad siedemdziesięciu latach doświadczeń związanych z komunizmem oraz wynikającym z tego między innymi ograniczeniem ekspresji polskiej tożsamości, wraz ze zmianami transformacyjnymi lat dziewięćdziesiątych XX wieku w środowisku Polaków i osób polskiego pochodzenia w Gruzji widoczne stało się zjawisko narodowego ożywienia.

Na stronie znajdą Państwo materiały, które pozwolą na przybliżenie współczesnej kondycji tożsamościowej Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących trzy największe, sformalizowane polonijne skupiska na terenie Gruzji: Tbilisi, Achalciche i Lagodechi. Opracowanie tekstowe, reportaż filmowy oraz fotografie ukazują różne czynniki określające wewnętrzne zróżnicowanie w deklarowanej polskości oraz różnorodność postaw identyfikacyjnych.

Strona powstała w ramach projektu „Wymiary tożsamości Polonii w Gruzji. Polacy z Tbilisi, Achalciche i Lagodechi” realizowanego przez Fundację Kaukaz.net (zadanie publicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2012”). Projekt miał na celu przede wszystkim dokumentację duchowego i materialnego dziedzictwa związanego z Polską i polskością poprzez realizację wywiadów biograficznych oraz archiwizację dokumentów rodzinnych. W projekcie wzięli udział studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantka Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie."Projekt "Wymiary tożsamoœci Polonii w Gruzji" jest współfinansowany w ramach projektu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.