O autorach

Maciej Eichelberger. Absolwent Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie (specjalizacja: sztuka operatorska), student Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyk permakultury, edukator ekologiczny i filmowy. Realizuje filmu dokumentalne, reportaże oraz advocacy video. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi.

Łukasz Kamiński. Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, student Wydziału Polonistyki (obydwa Uniwersytet Warszawski), słuchacz Akademii Filmu
i Telewizji w Warszawie. Interesuje się tematyką zaangażowaną społecznie. Podróżuje
i pisuje.

Magdalena Lejman. Absolwentka stosunków międzynarodowych i studiów wschodnich, doktorantka Wydziału Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współredaktorka strony www.kaukaz.net, współredaktorka audycji kaukaskiej „Kaukaz(w)net”, koordynatorka projektów (m.in. "Kaukaskie Baśnie" w Fundacji Kaukaz.net), uczestniczka badań naukowych na Kaukazie Południowym. 

Olga Rembielińska. Studentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Wydziału Polonistyki (obydwa Uniwersytet Warszawski). Interesuje się zagadnieniami pamięci, tożsamości i sprawiedliwości społecznej z perspektywy antropologicznej. Ceni filmy braci Coen, a także pisarstwo Williama Faulknera.Projekt "Wymiary tożsamoœci Polonii w Gruzji" jest współfinansowany w ramach projektu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.