Polacy z Tbilisi, Achalciche i Lagodechi

Powyższe fotografie pochodz± z wystawy pt. "Polonia w Gruzji. Polacy z Tbilisi, Achalciche i Lagodechi", która odbyła się 18-go grudnia 2012 w Domu Spotkań z Histori± w Warszawie.Projekt "Wymiary tożsamości Polonii w Gruzji" jest współfinansowany w ramach projektu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.