O projekcie

Pierwszą częścią projektu było zebranie materiału w Gruzji, włączające wywiady z Polonią
z Tbilisi, Lagodechi i Achalciche. Badaczom podczas badań towarzyszył operator filmowy, dzięki czemu oprócz nagranych wywiadów, które zasiliły Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią/Fundacji Ośrodka "Karta", powstał również reportaż filmowy.

Drugą część działań stanowiło opracowywanie zebranych materiałów, opisywanie wywiadów
i fotografii oraz montowanie filmu. Efektem było spotkanie podsumowujące projekt "Wymiary tożsamości Polonii w Gruzji. Polacy z Tbilisi, Akhalcikhe i Lagodekhi".

W ramach wydarzenia można było obejrzeć reportaż filmowy o gruzińskiej Polonii, wystawę fotografii oraz posłuchać dyskusji w ramach panelu dyskusyjnego z udziałem:

  • prof. Henryki Justyńskiej - przedstawicielki Polonii z Tbilisi,
  • prof. Wojciecha Materskiego - historyka i politologa,
  • prof. Lecha Mroza - antropologa kulturowego
  • Nodariego Poniatowskiego - gruzińskiego repatrianta o polskich korzeniach.

    Spotkanie odbyło się 18-go grudnia 2012 o godz. 18-tej w Domu Spotkań z Historią przy
ul. Karowej 20 w Warszawie oraz 28 grudnia 2012 o godz. 18-tej w Domu Kaukaskim przy ul. Galaktioni Tabidze 20 w Tbilisi.Realizacja projektu: Fundacja Kaukaz.net.

Partnerzy projektu: Dom Spotkań z Historią, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą" (rodzaj zadania publicznego: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej)Projekt "Wymiary tożsamoœci Polonii w Gruzji" jest współfinansowany w ramach projektu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.