Promocja i rozwój agroturystyki w Pankisi

Gruziński wąwóz Pankisi zamieszkują liczne grupy etniczne, z których największą stanowią gruzińscy Czeczeni - Kistowie (ok. 8 tys. osób). Pankisi jest jednym z najbiedniejszych regionów Gruzji z prawie 100% bezrobociem. Walory turystyczne wąwozu i bogactwo kultury kistyńskiej stwarzają szansę dla jego mieszkańców w postaci rozwoju agroturystyki. Po pierwszym przeszkoleniu i spotkaniach w Polsce (listopad 2006 r.) Kistowie chcą pogłębiać zdobytą wiedzę, większość mieszkańców Pankisi zamierza otworzyć pierwsze gospodarstwa agroturystyczne jeszcze w tym roku.

Obecnie na przeszkodzie w realizacji agroturystyki stoi brak przygotowania agroturystycznego nowych potencjalnych agrobiznesmenów oraz dostępnych informacji o możliwościachturystycznych Pankisi.
Niezbędna jest promocja turystyczna regionu w postaci opracowania informacji o dziedzictwie kulturowym, walorach przyrodniczych (opis tras turystycznych), ofercie noclegowej w regionie i umieszczenie tych informacji na portalu internetowym, zarządzanym przez Kistów, co bedziemy realizowac w czasie tego roku!

Realizatorzy I części projektu (ze strony polskiej)

Agnieszka Dziarmaga - nadzór i opieka nad projektem w Warszawie
Patrycja Prześlakiewicz - koordynator projektu
Joanna Konikiewicz - koordynator projketu
Łukasz Smyrski
Karolina Szmigielska
Iwona Kaliszewska
Sebastian Kaliszewski
i inni

Realizatorem projketu jest Fundacja Edukacji Międzykulturowej wraz z fundacją Kaukaz.net oraz kistyńskim Marszua-Kavkaz jako partneramiProjekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zródła), ale nie kradnij!