Dagestan on-line. Internet w służbie społeczeństwu obywatelskiemu

Nadrzędnym i długofalowym celem projektu jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Dagestanie, które obecnie istnieje wyłącznie w świadomości niewielkiej grupki intelektualistów, skupionych wokół nastawionych prozachodnio organizacji pozarządowych i mediów, zaś dla reszty społeczeństwa jest koncepcją całkowicie obcą i niezrozumiałą.

Celem bezpośrednim projektu jest natomiast udzielenie organizacji „Rakurs” pomocy w stworzeniu strony internetowej jako narzędzia informowania o własnej działalności, sytuacji w Dagestanie oraz wyjaśniania i promowania wartości demokratycznych w dagestańskim społeczeństwie. Po drugie, pobyt przedstawicieli organizacji Rakurs w Polsce miałby na celu nawiązanie kontaktów z polskimi NGO, co pomogłoby w przełamaniu izolacji dagestańskich organizacji, ułatwiłoby im otwarcie się na świat i mogłoby w przyszłości zaowocować wspólnymi projektami. Celem projektu byłaby także swoista promocja Dagestanu w Polsce, przede wszystkim wśród polskich NGO, które obecnie nie realizują żadnych projektów w tej republice.

Projekt został sfinansowany w ramach progamu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie - RITA", realizowanego przez "Fundację Edukacja dla Demokracji".

Dokumentacja fotograficzna przebiegu projektu


Kolacja powitalna


Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Warszawie.


Szkolenie komputerowe, nauka obsługi strony domowej organizacji Rakurs (www.rakurs.kaukaz.net)


Wizyta w Studium Europy Wschodniej UW


Spotkanie ze studentami i wykładowcami Wschodoznastwa UJ w Krakowie


Spotkanie z Uniwersyteckim Ośrodkiem Praw Człowieka UJ


Wspólne zwiedzanie Krakowa


Powrót do Warszawy(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zródła), ale nie kradnij!