Rzetelny reportaż

O projekcie

"Rzetelny reportaż" to projekt podczas którego, w maju 2011, odbyło się szkolenie z pisania profesjonalnego reportażu dla dziennikarzy z Dagestanu i Czeczenii. Efektem projektu były reportaże, analizy oraz opracowania, które prezentujemy na stronie.

Reportaże

"Polskie pielgrzymowanie albo od "przyjaciół-moskali". Tekst: N. Krajnowa Czytaj
"Za waszą i naszą wolność albo 10 lat później". Tekst: A. Junusow Czytaj
"Specyfika demokratycznych sił w Czeczenii". Tekst: A. Istamulow Czytaj
"Warszawa - odrodzone starocie". Tekst: G. Kamalowa Czytaj
"Polski reportaż". Tekst: M. Ahmedow Czytaj
"Atak na funkcjonariusza". Tekst: A. Krajnowa Czytaj
"Nie jestem żądna zemsty, ale pamięć mam doskonałą". Tekst: A. Gadżyjewa Czytaj
Очерки и Репортажи по-русски Читай

Relacja: Kaukaz Północny – media, problemy, konflikty

O codziennym życiu, tradycjach demokratycznych, bezpieczeństwie i islamie w Czeczenii i Dagestanie. Tekst: A. Waszkiewicz Więcej

Analizy

"Dagestan i Czeczenia: między godekanem a Kremlem" - analiza bieżacej sytuacji w republikach północnokaukaskich Zawartość broszury informacyjnej
Polifoniczna powieść reportażowa. Tekst: M. Miller Wersja polska
Полифонический репортажный роман. Автор: M. Miller, Перевод: S. Tomasik По русски

Galerie zdjęć

Fotogaleria 1: warsztaty "Rzetelny reportaż"
Fotogaleria 2: spotkanie północnokaukaskie
Fotogaleria 3: Warszawa oczami uczestników projektu
Fotogaleria 4: Transkaukazja 2011

W maju 2011 roku odbyły się warsztaty, które miały na celu zaznajomienie naszych kolegów z Dagestanu i Czeczenii z zasadami obiektywnego i rzetelnego informowania społeczeństwa o sytuacji w ich kraju, promować i wyjaśniać lokalnemu środowisku idee społeczeństwa obywatelskiego oraz informować o przypadkach łamania praw człowieka.

Projekt był współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu "Przemiany w Regionie - RITA" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zródła), ale nie kradnij!