Kaukaskie Siedlce

Zapraszamy na Kaukaski Weekend w Siedlcach! Spotkania inspirowane kaukaskimi baniami odbd si 23 i 24 listopada br. (pitek-sobota). Od 6 listopada w Bibliotece Pedagogicznej (ul. Langego 6 w Siedlcach) dostpna jest wystawa zdj z Kaukazu. O kaukaskich baniach mona poczyta take na stronie www.bajki.kaukaz.net oraz w „Kulturze Siedleckiej”.

Wicej: www.bajki.kaukaz.net/siedlce

Gwny temat naszych rozmw i prezentacji w Siedlcach stanowi bd kaukaskie banie i zawarte w nich wartoci oraz znaczenia. Tradycja, ktrej banie s wanym elementem, zestawiona zostanie ze wspczesnym obrazem kaukaskich spoecznoci. Wiele z baniowych znacze okae si w tym porwnaniu przestarzaymi, ale znajdziemy take takie, ktre do dzi nic nie straciy na swej aktualnoci.

Dzielni dygici mierzcy si z wielogowymi potworami, mdre dziewcztami, ktre wicz si w roli idealnej gospodyni, magiczne zwierzta s nonikami uniwersalnych wartoci, ktre pozostaj bliskie nie tylko kaukaskim chrzecijanom i muzumanom, ale w znacznym stopniu take Europejczykom. Przywyklimy patrze na Kaukaz jak na skansen, w ktrym czas si zatrzyma, ludzie nadal chodz w papachach, jadaj wycznie tradycyjne potrawy i stosuj si do odwiecznych kodeksw moralnych. Podczas Kaukaskiego Weekendu w Siedlcach bdziemy starali si odej od takiego sztampowego przedstawiania regionu, jednoczenie unikajc popadania w przeciwleg skrajno, wedug ktrej wszyscy yjemy w globalnej wiosce dzielc identyczne schematy organizacji ycia spoecznego.

Czytajc ludowe kaukaskie banie zastanowimy si m.in. nad przedstawionymi w nich rolami mczyzny i kobiety, stosunkiem do starszych, kultem mskiej siy i tradycj gocinnoci. Rwnolegle postaramy si zaprezentowa wspczesny wiat mieszkacw regionu - peen napi, problemw i radoci - w ktrym miejsce dygitw i cnotliwych panien zajmuj Magomed, Giwi, Patimat, Georgi - zwykli mieszkacy Kaukazu, pracujcy, uczcy si, spdzajcy czas na portalach internetowych.

Czytajc i rysujc razem z dziemi kaukaskie banie, zrozumielimy jak nike wyobraenie maj najmodsi o Kaukazie. Niewiedza dzieci czsto jest odbiciem ignorancji dorosych, dlatego nasze dziaania kierujemy tym razem zarwno do dzieci, jak i dorosych – rodzicw, krewnych, wszystkich zainteresowanych Kaukazem i kultura innych zaktkw wiata. Zapraszamy na spotkania, wystaw zdj, do czytania „Kultury Siedleckiej” i suchania kaukaskiej audycji Radia Wnet. Szczegy na stronie www.bajki.kaukaz.net/siedlce.

Projekt „Kaukaski Weekend w Siedlcach” jest wspfinansowany w ramach programu polskiej wsppracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!