Polskie szlaki i cieki turystyczne w Gruzji

W trakcie realizacji w 2013 roku projektu Fundacji dotyczcego rozwoju turystyki konnej w rejonie Borjomi zauwaono znaczne braki w innych aspektach oferty turystycznej dostpnej w rejonie Borjomi. Podjte wtedy rozmowy z przedstawicielami lokalnych wadz samorzdowych oraz dyrekcj Parku Narodowego Borjomi – Kharagauli pokazay ze strony gruziskiej determinacj do zmiany tej sytuacji. Wobec tego ustalono, e w 2014 rok kontynuacja projektu Fundacji Kaukaz.net obejmie rwnie pomoc we wzbogaceniu oferty regionu adresowanej do turystw odwiedzajcych Borjomi na krtki okres czasu (1 – 2 dni). Z bada wynikao, ze tacy turyci stanowi ponad 70% wszystkich osb odwiedzajcych okolice Borjomi. Uznano, e najprostszym rodkiem do osignicia celu bdzie stworzenie sieci wyznakowanych, atrakcyjnych krtkich szlakw turystycznych wraz z ich odpowiedni infrastruktur informacyjn. Szlaki te w prosty i stosunkowo tani sposb miay wzbogaci ofert turystyczn okolicy adresowan do wikszoci odwiedzajcych. W duszej perspektywie miao to przyczyni si do uatrakcyjnienia okolicy i wpywa na wzrost dochodw mieszkacw z turystyki.

Realizujc cel w ramach projektu m.in:

  • Przeszkolono czterech pracownikw Municipalitetu Borjomi oraz Parku Narodowego Borjomi Kharagauli z zasad znakowania i projektowania szlakw turystycznych z wykorzystaniem polskiego systemu znakarskiego (Szkolenia prowadzone przez Polskich ekspertw odbyy si zarwno w Polsce jak i Gruzji);
  • Wyznakowano w sumie sze krtkich i jeden dugi szlak turystyczny w ramach niezalenych systemw Municypalitetu Borjomi i Parku Narodowego;
  • Dodatkowo we wasnym zakresie Park Narodowy wyznakowa w polskim systemie wikszo pozostaych szlakw turystycznych na swoim terenie;
  • Na znakowanych szlakach zamontowano odpowiedni liczb tablic informacyjnych, map pogldowych oraz drogowskazw umoliwiajcych bezpieczne poruszanie si po nich nawet niedowiadczonym turystom (Dziaania te przeprowadzono w cisej kooperacji merytorycznej i znacznym udziaem finansowym ze strony gruziskiej);
  • Zaprojektowano i wydrukowano now, dokadn map dla parku narodowego oraz atwe do zrozumienia ulotki-schematy przedstawiajce w dostpny sposb sie szlakw pieszych w regionie Borjomi;
  • Stworzono (i przekazano stronie Gruziskiej) rozbudowan list rekomendacji opisujcych zalecany kierunek rozwoju infrastruktury i propozycji turystycznej Miasta Borjomi oraz Parku Narodowego Borjomi – Kharagauli;

Partnerami dla Municipalitetu Borjomi i Parku Narodowego Borjomi-Kharagauli w procesie znakowania szlakw turystycznych byli czonkowie Stowarzyszenia „Horse Tours Georgia”, ktrzy w trakcie szkole konnych prowadzonych w Polsce zapoznali si take z technik znakowania szlakw turystycznych. Po powrocie do Gruzji wzili oni udzia w fizycznym znakowaniu (malowaniu) szlakw w terenie. Dziki zdobytej w ten sposb wiedzy i umiejtnoci cz czonw stowarzyszenia moe w przyszoci liczy na dodatkowy zarobek zwizany z znakowaniem szlakw.

Obecnie rejon Parku Narodowego Borjomi – Kharagauli stanowi jeden z najpopularniejszych celw turystycznych w Gruzji. Dziaania projektowe doprowadziy do wypenienia znacznych luk w ofercie regionu i polepszeniu jego oferty turystycznej. Beneficjentami wtrnymi projektu stay si, wic te tysice turystw odwiedzajcych corocznie ten region w tym odwiedzajcy Gruzj liczni turyci z Polski. Wyznakowanie szlakw turystycznych zgodne z polskimi i europejskimi standardami wpyno te bezporednio na wzrost ich bezpieczestwa szczeglnie podczas duszych wycieczek na terenie Parku Narodowego. Jak wynika z danych uzyskanych w Municipalitecie Borjomi przewidywane zwikszenie ruchu turystycznego zainicjowane poprzez projekt bdzie miao pozytywny wpyw na wzrost dochodw nawet do 1000 rodzin zwizanych z obsug ruchu turystycznego w tym regionie.

Zobacz rwnie:
www.horsetoursge.kaukaz.net lub www.horsetours.ge,
a take
relacj z konnej wycieczki w Gruzji

Informacje formalne:
Tytu projektu: „Wsparcie turystyki konnej II etap i znakowanie szlakw w rejonie Borjomi i Parku Narodowego Borjomi – Kharagauli w Gruzji” (nr 249/2014).
Warto projektu: 346 441 PLN, z czego 277 721 PLN z dotacji MSZ i 68 720 PLN stanowicych wkad wasny projektu.
Partnerzy: Gmina Borjomi, Gmina Lutowiska, Park Narodowy Borjomi - Kharagauli.(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!