Ostatni z rodu Ubychow

autor: Bagrat Szinkuba

tytu oryginau: Posliednij iz uszedszych

tumaczenie: Andrea i Maciej Falkowscy

Przedmowa

Ksiga Pierwsza

Ksiga Druga

Ksiga Trzecia

Poszukujemy wydawcy, ktry chciaby sfinansowa tumaczenie brakujcych czci i wyda powie.(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!