Fundacja Kaukaz.net


Prezes: Maciej Falkowski
Wice-prezes: Iwona Kaliszewska

Założyciele: Karolina Dulęba, Maciej Falkowski, Iwona Kaliszewska, Patrycja Prześlakiewicz

Kontakt:
Iwona Kaliszewska 691 945 797, iwona@kaukaz.net
Karolina Rzemieniuk (Dulęba), karolina@kaukaz.net

Cele fundacji:

a) zdobywanie i upowszechnianie wiedzy o Kaukazie Północnym i Południowym w Polsce;

b) wzajemne poznawanie się przez społeczeństwo polskie i społeczeństwa kaukaskie i nawiązywanie między nimi trwałych więzi;

c) upowszechnianie i ochrona wartości demokratycznych, wolności obywatelskich i praw człowieka;

d) nauka języków obcych;

e) udzielanie pomocy studentom z Kaukazu uczącym się w Polsce.


Fundacja będzie realizowała swe cele poprzez:

a) organizowanie imprez kulturalnych: wystaw, koncertów, projekcji slajdów, filmów, spotkań ze znanymi osobami, mających przybliżyć społeczeństwu polskiemu Kaukaz, jego historię, kulturę, współczesne problemy;

b) organizowanie wyjazdów poznawczych na Kaukaz;

c) zapraszanie do Polski przedstawicieli świata nauki, kultury, działaczy społecznych z Kaukazu oraz studentów i członków organizacji pozarządowych;

d) prowadzenie strony internetowej www.kaukaz.net, poświęconej Kaukazowi;

e) wydawanie książek, albumów, folderów o Kaukazie;

f) organizowanie i udział w konferencjach naukowych poświęconych problemom Kaukazu;

g) nawiązywanie kontaktów z instytucjami naukowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi z Polski i zagranicy zajmującymi się problematyką kaukaską.

do góry