SERIA: NARODY / ETNOSY KAUKAZU


BACBIJCY (Bacbi)Bacbijcy, zwani również Cowa–Tuszynami są najmniejszym narodem wajnachskim. Jest ich ok. 2 tys.; mieszkają w wiosce Zemo–Alwani w rejonie achmetowskim w północno–zachodniej Gruzji, przy granicy z Czeczenią. Mówią w języku bacbijskim (który jest językiem niepiśmiennym i nie zrozumiałym dla Czeczenów i Inguszy) oraz po gruzińsku. Większość Bacbijców wyznaje islam sunnicki. Są prawdopodobnie potomkami Inguszy, którzy przesiedlili się do Gruzji przed XVI w. Przez wieki podlegali gruzinizacji, dlatego ich świadomość odrębności i pokrewieństwa z pozostałymi Wajnachami jest niewielka. Nie należy ich mylić z Kistami mieszkającymi w Wąwozie Pankiskim, którzy mówią dialektem języka czeczeńskiego i czują się Czeczenami.

Maciej Falkowski

do góry

(C) Wszelkie prawa zastrzeżone - zarówno do fotografii jak i tekstów na stronie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z autorami.