SERIA: NARODY / ETNOSY KAUKAZU


BAGUŁAŁOWIE (Bagwalal)Niewielki naród należący do grupy narodów andyjskich; nazwy własne: Bagwalal, Bagulal, Gaitjalo. Liczą 5 tys. osób i zamieszkują pięć wiosek w zachodnim Dagestanie: Kwanada, Chusztada, Tlondoda, Tlisi, Tlibiszo, przy czym centrum ich życia społecznego była zawsze Chusztada. Mówią w języku bagułałskim, który ma trzy dialekty: chusztadyński, tlondodiński i tlibiszyński; ich drugim językiem jest awarski. W sowieckich spisach powszechnych byli zapisywani jako Awarowie. Wyznają islam sunnicki, są społecznością bardzo religijną, surowo przestrzegającą norm szariatu, który w ich wioskach obowiązywał de facto nawet w czasach ZSRR. Od końca I tysiąclecia p.n.e. Bagułałowie wchodzili w skład związku plemiennego Diduri (Dido); po jego rozpadzie w XV w. utworzyli własny związek – Bagułał, którego główną wsią była Chusztada. W XIV w. przyjęli islam. W XIX w. ich ziemie weszły w skład Rosji, a od 1921 r. Dagestańskiej ASRR.

Maciej Falkowski

do góry

(C) Wszelkie prawa zastrzeżone - zarówno do fotografii jak i tekstów na stronie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z autorami.