SERIA: NARODY / ETNOSY KAUKAZU


BEŻTYŃCY (Beżtiny)Naród w Dagestanie i Gruzji, należący do grupy narodów cezyjskich. Liczą 9 tys. osób, z czego 6 tys. mieszka w południowo–zachodnim Dagestanie (dolina rzeki Awarskie Kojsu), zaś ok. 1 tys. w Gruzji. Awarowie nazywają ich Chwanal (co znaczy ”pasterze koni”), zaś Gruzini Kapucza. Mówią w języku beżtyńskim, wielu z nich zna także język awarski, gruziński, gunzybski i ginuchski. Są muzułmanami–sunnitami. Jako Kapuczyńcy wzmiankowani są w kronikach arabskich z X w. W średniowieczu wchodzili w skład wojskowo–politycznego związku narodów andyjsko–cezyjskich zwanego związkiem Dido, a od XV w. w tzw. konfederacji górskich plemion Antl–Ratl. Utrzymywali bliskie stosunki gospodarcze i polityczne z Gruzją (na terytorium Gruzji żyją od XVI–XVII w.); brali aktywny udział w wojnie Szamila z Rosją w XIX w.

Maciej Falkowski

do góry

(C) Wszelkie prawa zastrzeżone - zarówno do fotografii jak i tekstów na stronie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z autorami.