SERIA: NARODY / ETNOSY KAUKAZU


BOTLICHCZYCY (Bujchadi)Rodzima ludność botlichskiego rejonu zachodniego Dagestanu; mieszkają w wioskach Botlich i Miarso. Należą do grupy narodów andyjskich. Liczą 6 tys. osób, mówią w języku – botlichskim, mężczyźni znają również awarski, czeczeński i rosyjski. Są muzułmanami–sunnitami. Od wieków utrzymywali bliskie kontakty z Czeczenią, dokąd emigrowali w poszukiwaniu pracy sezonowej. Od I tysiąclecia n.e. Botlichczycy wchodzili w skład związku wojskowo–politycznego Dido; w XVI w. przyjęli islam. W XIV–XV w. wraz z innymi grupami obecnego rejonu botlichskiego tworzyli związek wiejskich społeczności zwany Technucal, a od XVI w. byli pod wpływami Chanatu Awarskiego. W XIX w. brali udział w wojnie kaukaskiej po stronie Szamila. Zajmowali się przede wszystkim sadownictwem, uprawą winorośli, w mniejszym stopniu hodowlą. Utrzymywali ożywione kontakty handlowe z Zakaukaziem i pozostałymi częściami Kaukazu Północnego (handel owocami). Dzielą się na 7–8 tuchumów.

Maciej Falkowski

do góry

(C) Wszelkie prawa zastrzeżone - zarówno do fotografii jak i tekstów na stronie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z autorami.