SERIA: NARODY / ETNOSY KAUKAZU


CHWARSZYNI (Akilko)Niewielki naród w zachodnim Dagestanie, należący do grupy narodów cezyjskich; nazwy własne – Akilko, Atlilko. Liczą 2 tys.; podczas spisów sowieckich zaliczani byli do Awarów. Zamieszkują kilka wsi w trudno dostępnej części rejonu cumadyńskiego (Chwarszy, Wyżne i Niżne Inchokwari, Chonoch, Kwantlada, Santlada, Chwajni), położone w dolinie rzeki Chwarszynka (dopływ rzeki Andyjskie Kojsu) oraz wsie w rejonie kyzył–jurtowskim i chasaw–jurtowskim, dokąd zaczęli się przesiedlać w latach 1950. Mówią w języku chwarszyńskim, wielu zna również awarski i tindalski. Są muzułmanami–sunnitami, ich społeczności są bardzo religijne, przestrzega się tam norm szariatu. Od najdawniejszych czasów do późnego średniowiecza wchodzili w skład związku Dido, następnie związku Tindi (Bogoz). Na początku XIX w. oddzielili się i utworzyli związek wolnych społeczności wiejskich zwany Chwarszy. Po przyłączeniu górnego Dagestanu do Rosji ich ziemie włączono do naibstwa tindalskiego. W 1944 r. Chwarszynów wysiedlono do wiedieńskiego rejonu Czeczenii, jednak w 1957 r. część wróciła w rodzinne strony, część osiedliła się w równinnym Dagestanie. W dawnych czasach chwarszyńskie dżamaaty zarządzane były przez zebrania starszyzny oraz duchownych przywódców (dibirów). Oprócz świąt muzułmańskich obchodzą także wiele własnych m.in. najkrótszy dzień roku (Dzień bezczynności), święto połowy zimy, urodzaju itd.

Maciej Falkowski

do góry

(C) Wszelkie prawa zastrzeżone - zarówno do fotografii jak i tekstów na stronie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z autorami.