SERIA: NARODY / ETNOSY KAUKAZU


CZAMAŁAŁOWIE (Czamaiga)Naród zamieszkujący pogranicze czeczeńsko–dagestańskie, należący do grupy narodów andyjskich. Liczą 9,5 tys. osób, z czego w Dagestanie mieszka 7,5 tys., w Czeczenii – 2 tys. Zamieszkują rejon cumadyński w Dagestanie (wsie: Gigatl, Gadiri, Wyżne Gakwari, Agwali, Cidatl, Sasitli, Cumada, Riczaganich, Kwanchi) oraz wioskę Makażoj w szarojskim rejonie Czeczenii. Mówią językiem czamałałskim, znają również awarski i czeczeński. Są muzułmanami–sunnitami. Podczas sowieckich spisów powszechnych zapisywani byli jako Awarowie.

Maciej Falkowski

do góry

(C) Wszelkie prawa zastrzeżone - zarówno do fotografii jak i tekstów na stronie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z autorami.