SERIA: NARODY / ETNOSY KAUKAZU


SWANOWIE (Muszwan)Zamieszkują Swanetię położoną na północnym–zachodzie Gruzji oraz Wąwóz Kodorski w Abchazji. Jest ich ok. 50 tys. Nazwa własna Swanów – Maszwan; Gruzini nazywają ich Swaneli, Abchazi – Aszczanyła. Mówią w języku swańskim należącym do kartwelskiej grupy języków kaukaskich; dzieli się na kilka dialektów, którymi mówią mieszkańcy poszczególnych wąwozów. Język swański nie ma literackiej formy i nie jest zapisywany; niektórzy lingwiści uważają, że zachował on najwięcej cech języka protogruzińskiego. Język swański bardzo różni się od języka gruzińskiego i jest dla Gruzinów nie zrozumiały. Swanowie wyznają prawosławie, jednak w ich wierzeniach zachowało się wiele elementów przedchrześcijańskich np. kult świętych miejsc, jezior, szczytów górskich. W wielu obrzędach (np. pogrzebowych) zauważalne są również wpływy muzułmańskie.

Maciej Falkowski

do góry

(C) Wszelkie prawa zastrzeżone - zarówno do fotografii jak i tekstów na stronie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z autorami.