SERIA: NARODY / ETNOSY KAUKAZU


TABASARANIE (Tabasaran)


Jeden z dużych narodów dagestańskich, stanowiący 4,2% ludności republiki. W całej Rosji jest ich 131 tys. (w tym w Dagestanie – 110 tys.); jest to naród o najwyższym przyroście naturalnym w Dagestanie. Zamieszkują południe republiki tzn. rejony: tabasarański, chiwski (stanowią tam większość mieszkańców) i derbencki; wielu Tabasaranów mieszka również w Derbencie. Mówią w języku tabasarańskim (zapisywanym cyrylicą), który dzieli się na dwa dialekty: południowy i północny; wielu Tabasaranów zna także azerski i lezgiński. Są muzułmanami–sunnitami.

Przodkowie Tabasaranów byli jednym z plemion tworzących Albanię Kaukaską. O ”Tabasparanach” pisały kroniki ormiańskie począwszy od VII w. Do początku XIX w. na ziemiach tabasarańskich istniały dwa niezależne państwa: na południu rządził władca noszący tytuł majsuma, zaś na północy – kadi; oba państwa dzieliły się na mniejsze jednostki terytorialne zarządzane przez beków; oprócz nich istniało kilka niezależnych dżamaatów (we wsiach Kyrach, Czurkul, Kuchruch, Suwak, Nit–rig i Dricz). W pierwszej połowie XIX w. ziemie Tabasaranów włączone zostały do Rosji.

Maciej Falkowski

do góry

(C) Wszelkie prawa zastrzeżone - zarówno do fotografii jak i tekstów na stronie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z autorami.