SERIA: NARODY / ETNOSY KAUKAZU (*)

TRUCHMENI


Etniczna grupa wchodząca w skład narodu turkmeńskiego, zamieszkująca turkmeński rejon Kraju Stawropolskiego. Liczą ok. 14 tys. osób. Mówią w dialekcie języka turkmeńskiego, w którym zauważalne są silne wpływy języka nogajskiego. Są muzułmanami–sunnitami. Ich koczowniczy przodkowie oddzielili się od turkmeńskich plemion Czougor, Igdyr i Sojunadży i przewędrowali na przełomie XVII i XVIII w. z Półwyspu Mangyszłak na północnokaukaskie stepy. W 1920 r. utworzono rejon turkmeński, który istniał do 1956 r.; w 1970 r. otworzono go; obecnie Truchmeni stanowią 15% mieszkańców rejonu.

Maciej Falkowski
(C) Wszelkie prawa zastrzeżone - zarówno do fotografii jak i tekstów na stronie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z autorami.

do góry