SERIA: NARODY / ETNOSY KAUKAZU


ŻYDZI GRUZIŃSCY (Ebraeli)Żydowska grupa etniczna od wieków mieszkająca w Gruzji. W 1989 r. liczyli ok. 17 tys. osób, z czego 14 tys. żyło w Gruzji, 1,1 tys. w Rosji, pozostali w Azji Centralnej. Obecnie w Gruzji mieszka niewielu gruzińskich Żydów, ponieważ większość w czasach sowieckich i po rozpadzie ZSRR wyemigrowała do Izraela. Mówią w języku gruzińskim; w dawnych czasach gruzińscy Żydzi zajmujący się handlem używali specyficznego żargonu zwanego kiwruli, stanowiącego połączenie języka gruzińskiego i hebrajskiego. Wyznają judaizm.

Pierwsi Żydzi pojawili się na terytorium współczesnej Gruzji prawdopodobnie jeszcze w VI w. p.n.e., po zajęciu Jerozolimy przez Nabuchodonozora; przybyli z Babilonii, która władała wówczas częścią południowej Gruzji. Przez wieki byli zależni od gruzińskich feudałów i zajmowali się głównie uprawą roli; po zniesieniu poddaństwa w Imperium Rosyjskim zaczęli osiedlać się w miastach i zajmować handlem i rzemiosłem. W latach 1930. próbowano przesiedlić ich do Birobidżanu na Dalekim Wschodzie (Żydowski Okręg Autonomiczny), zaniechano jednak tego pomysłu.

Maciej Falkowski

do góry

(C) Wszelkie prawa zastrzeżone - zarówno do fotografii jak i tekstów na stronie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z autorami.